LEMHANNASRI (c) Telematika Lemhannas RI

Aplikasi Lemhannas RI

NO. NAMA APLIKASI    
       

1.

LABKURTANNAS    
2. LABPIMNAS    
3. E-Learning    
4. Olah Sismennas    
5. E-Evaluation    
6. E-Kuesioner    
7. Firewall    
8. Tannas Web Based    
9. CCTV    
10. E-Peserta    
11. Video Conference    
12. E-Kajian    
13. Data Nusantara    
14. E-Taplai    
15. Portal    
16. Webmail    
17. Website Unit Kerja    
18. E-Monev    
19. E-Simpeg    
20. Tunkin    
21. E-Board    
22. E-Library    
23. E-Klinik    
24. Fingerprint    
25. SPDI    
26. KMS    
27. LSN    
28. Jurnal Kajian Lemhannas RI    
29. PID